BAYBURT TÜRKÜLERİ

  

Halk oyunları gibi türküleri de çok çeşitlidir. Bugün TRT halk müziği reper­tuarında yer alan 40'a yakın Bayburt türküsü mevcuttur. Bunlardan bir kaçı aşağıya çıkarılmıştır

 • Alçuha mavi çuha

 • Gül koydum gül tasına

 • Arpalar orak oldu

 • Kara basma İz olur

 • Aydoğar ayİstandan

 • Karanfil eker misin

 • Baba ben dervişmiyem

 • Karşı ki tarlada herg eden oğlan

 • Bacadan aşıyor ayvanındalı

 • Köprünün altı diken(Zöhrem)

 • Bayburt'un ince yolunda

 • Mendilimde oya var

 • Sal1andım girdim bağa

 • Sarı kavun dilimi

 • Bayburt dağlarında tabakam kaldı

 • Vardım ki yurdundan ayağ göçürmüş

 • Söyleyin Bayburt'un vasfı halini

 • Ördeği ipek ile bağlamışam

 • Bebeğin beşiği çamdan

 • Kavurma koydum tasa

 • Deli kız sının geliyor 

 • Kop dağı oldu duman

 • Can temür ağa

 • Ey gül dalı gül dalı

 • Tiliko

 • Mero

 • Giydim çarıklarımı 

 • Yılan inceden öter

 • Giderim yolum dağdır

 • Herg eden oğlan

 • Bugün günlerden cumadır Cuma 

 • Ben feleği gördüm taştan inerken 

 • Güzel vasfeyleyim halleri senin

 • Çimenli bahçede bulgur eliyor

 • Dur yerinde hanım dur yerinde

 • Düğürcüler geldiler güzelim 

 • Bugün bizde düğün var 

 • Zay oldum geze geze

 • Can maral can 

 • Yörene bak yörene